E-installateur, neem je verantwoordelijkheid voor brandveiligheid

E-installateur, neem je verantwoordelijkheid voor brandveiligheid

Niet alle e-installateurs zijn bekend met de voorschriften en regels op het gebied van brandwerend installeren. Hierdoor ontstaan nog steeds onveilige situaties. Installateurs hoeven het complete bouwbesluit niet uit hun hoofd te leren, maar ze moeten zich wel informeren over de brandveiligheidseisen en zorgen dat ze met de juiste gecertificeerde producten werken. Zo nemen ze verantwoordelijkheid over de door hen gemaakte elektrotechnische installaties.

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over uitslaande branden in woningen, bedrijfspanden, appartementencomplexen, scholen en zorgcentra. Marcel Herssevoort, marketing manager bij Attema, legt uit dat brandveiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid is voor de installateur. “Als installateur moet je zorgen dat je volgens de wettelijke brandveiligheidseisen werkt. Omdat de installateur heel praktisch wil weten wat de regelgeving voor hem betekent, geven we onder meer workshops over brandwerend installeren en geven we advies. Al onze producten zijn daarnaast getest en gecertificeerd.”

Brandveiligheid

Vaak zijn er menselijke fouten aan te wijzen als oorzaak van een brand, maar soms liggen er ook bouwtechnische mankementen aan ten grondslag. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende is stilgestaan bij de brandveiligheid van de toegepaste elektrotechnische installaties. Herssevoort: “Als je aan één kant een klein gaatje maakt in een brandwerende wand, is het wandsysteem direct niet meer brandwerend. Deze gaatjes moeten met een brandwerende oplossing worden afgedicht om de scheidingsconstructie weer voldoende brandwerend te krijgen. Daar zijn veel installateurs zich niet van bewust.”

Installateurs moeten als er gevraagd wordt om een brandwerende wand dus ook altijd brandwerende hollewanddozen, centraaldozen en doorvoeren gebruiken. Zo wordt voldaan aan alle brandwerendheidseisen van appartementencomplexen, hotels, zieken- en verzorgingshuizen, kantoorgebouwen en scholen.

Als jij je werk niet goed hebt gedaan, ben je verantwoordelijk voor de gevolgen.”

Bewust van risico’s

Brandwerend installeren is duurder, dus adviseert Herssevoort goed uit te zoeken wat noodzakelijk is. “Maar installateurs moeten zich wel bewust zijn van de risico’s. Als jij je werk niet goed hebt gedaan, ben je verantwoordelijk voor de gevolgen. Het is daarom veel verstandiger om alles te maken op een manier die veilig is.”

Die verantwoordelijkheid voor de installatie is namelijk niet af te schuiven op de hoofdaannemer, de opdrachtgever of een overheidsinstantie. “Bij oplevering controleert de brandweer het gebouw op brandveiligheid. Maar als die een stempeltje heeft gezet, betekent dat niet dat de installateur van zijn verantwoordelijkheid verlost is.”

Brandveilig

Installatiebedrijven weten volgens Herssevoort inmiddels steeds beter hoe ze brandveilig moeten installeren. “Maar er gaat ook veel nog niet goed. De meeste installateurs weten niet tot op de letter wat er in het bouwbesluit staat. Het is ook lastig bij te houden, maar ze moeten er officieel wel van op de hoogte zijn. Mocht er ooit brand uitbreken en de oorzaak wordt onderzocht zal de gebouweigenaar bij een gebrekkige installatie toch doorverwijzen naar de installateur.” Attema adviseert installateurs regelmatig bij het aanleggen van installaties. “Wij hebben alle testrapporten en kunnen makkelijk interpreteren wat er door opdrachtgevers gevraagd wordt.”

Vluchttijd

Met het assortiment brandwerende installatieproducten van Attema kan de veiligheid van gebouwen en mensen worden geborgd. De hollewanddozen van het bedrijf zijn brandwerend tot 90 minuten en daarmee geschikt voor brandwerende wanden van 30, 60 en 90 minuten. “In deze wanddozen is een grondstof verwerkt die gaat opschuimen bij temperaturen van meer dan 200 graden. Hierdoor wordt het gat dichtgeschuimd en blijven de vlammen aan een kant, waarmee je vluchttijd voor de gebruikers van een pand creëert. Met name in hoogbouw zijn strenge eisen van kracht om de vluchttijd bij brand te vergroten.”

Rook dodelijker

Rook bevat koolstofmonoxide waardoor het zuurstoftransport in het lichaam wordt vertraagd. Dit kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid en uiteindelijk de dood. Jaarlijks zijn er zelfs méér doden te betreuren door rook dan door brand, benadrukt Herssevoort. “Daarom hebben we voor onze brandwerende hollewanddozen speciale inzetten gemaakt waar geen koude en warme rook doorheen kan. Deze rookdichtheid is nu nog niet opgenomen in de bouwregelgeving, maar sommige opdrachtgevers vragen er al om.”

Brandwerende installaties

Doordat brandwerende installaties niet in alle projecten specifiek omschreven zijn, is het voor installatiebedrijven soms moeilijk om de juiste prijs te bepalen. “Het is natuurlijk goedkoper om niet brandwerend te installeren, maar als je daar je offerte op baseert en je moet later alsnog brandwerend installeren, kan dat zo duizenden euro’s schelen. Het is belangrijk om brandwerendheid direct mee te nemen in je biedingen.”

Herssevoort zou dan ook graag zien dat het bij projecten duidelijk is wat er precies gevraagd wordt. “Daarom willen we architecten en adviesbureaus ook informeren over het gebruik van dit materiaal. Als brandwerende installaties op de juiste manier voorgeschreven worden, is het in de uitvoering ook duidelijker.”

Over Attema
Attema ontwikkelt en produceert oplossingen die snel en eenvoudig te gebruiken zijn. Op deze manier dragen ze bij aan een structurele verbetering van de concurrentiepositie van bedrijven en het rendement op investeringen. Het bedrijf is actief in vier marktsegmenten: Installatie, bouw, infrastructuur en speciale producten.

Dit artikel is gesponsord door Attema