Monitoring van energieverbruik geïntegreerd in groepenkasten

Monitoring van energieverbruik geïntegreerd in groepenkasten

Monitoring van gebouwgebonden installaties worden in woningen steeds belangrijker, onder meer door de nieuwe BENG-regelgeving. Door groepenkasten te gebruiken die uitgerust zijn met een monitoringsmodule wordt het energieverbruik van de woning gemeten. De gebouwbeheerder, eigenaar of installateur kan dan snel zien of de installaties naar behoren werken.

“De exploitatiekosten van een woning worden steeds belangrijker. Daarom moet het energieverbruik in woningen gemonitord worden. Die ontwikkeling is al een tijdje aan de gang en heeft een extra stimulans gekregen door Nul-op-de-Meter en de nieuwe BENG-regelgeving.” Aan het woord is Robert Woudenberg van Attema.

De BENG-regelgeving waarnaar hij verwijst wordt op 1 januari 2021 ingevoerd. Vanaf die datum wordt de energieprestatie voor gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen: (1) de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, (2) het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar en (3) het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Monitoring

Volgens Woudenberg is het door de nieuwe regelgeving noodzakelijk om data te verzamelen om de prestaties van woningen te kunnen meten. “De overheid vraagt er met de nieuwe regelgeving eigenlijk om dat er meer gemeten wordt. Of een woning volgens de BENG-eisen presteert, kan alleen bewezen worden met data uit monitoring.”

Attema speelt op de nieuwe regelgeving in door de integratie van de Aggregator-module van O-Nexus in hun nieuwe groepenkasten, vertelt Woudenberg. “Dit is een geïntegreerd energiemanagementsysteem met hardware en software. Hiermee kunnen bewoners, de installateur of de woningcorporatie gegevens over de woning uitlezen. En op die manier kan bepaald worden of de normen voor bijvoorbeeld BENG , de Energieprestatiegarantie (EPG) of Nul-op-de-Meter (NOM) gehaald worden.”

Optimaal functioneren

Anders dan bij NOM-woningen is monitoring in BENG-woningen niet verplicht. Maar dat betekent volgens Olivier van der Burgt van O-Nexus niet dat het niet wenselijk is. “Het is slim om monitoring wel toe te passen in nieuwbouw- en renovatiewoningen. Er worden allerlei nieuwe installaties gebruikt zoals warmtepompen, ventilatiesystemen en zonnepanelen, maar als je niet meet, weet je niet of die optimaal functioneren.”

“Steeds meer bouwers geven een garantie op de prestatie van de gebouwinstallaties. Dan is betrouwbare monitoring onontbeerlijk. Voor een project monitoren we bijvoorbeeld 53 woningen met zonnepanelen. Laatst waren bij heel mooi weer de omvormers uitgevallen door piekbelasting. Als je dat niet monitort, heb je nooit het juiste rendement op de installaties.”

Overbelasting elektriciteitsnet

Daarnaast kan de monitoring volgens Van der Burgt ook helpen om de toenemende overbelasting van het elektriciteitsnet tegen te gaan. “Door toepassing van de groepenkasten met onze modules zijn woningen klaar voor de toekomst. Met een eenvoudige software-update van de module kunnen we de woningen slim maken. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een overschot aan zonne-energie op het net, deze stroom in te zetten voor het verwarmen van het warm tapwater of het opladen van de elektrische auto.”

Woudenberg vertelt dat standaardgroepenkasten met alleen zes of acht groepen tot het verleden behoren. Hij wil met het inbouwen van speciale modules in de meterkast de installateur zoveel mogelijk ontzorgen. “In de meterkast komen steeds meer nieuwe componenten waar de installateur niet altijd kennis over heeft. Door deze in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden te installeren en in te regelen, nemen we de installateur veel werk uit handen. Daarnaast zorgt het voor een enorme afname in de faalkosten.”

Voor de opdrachtgever is in één oogopslag zichtbaar dat de installaties werken.”

Integratie

Dat wordt bevestigd door Van der Burgt. “Als de groepenkast met de Aggregator-module wordt geïnstalleerd, kan een appartementengebouw binnen een mum van tijd online komen in het beheerdersportal. Zo is voor de opdrachtgever in één oogopslag zichtbaar dat de appartementen aangesloten zijn en de installaties werken.” De monitoring van O-Nexus onderscheidt zich met name door kant-en-klare integratie in de groepenkast, vertelt Van der Burgt. “We hebben een fysiek kastje ontwikkeld -de Aggregator- dat makkelijk geïntegreerd kan worden in de groepenkast. Dit zorgt voor een overzichtelijke installatie, waarin alle componenten op elkaar zijn afgestemd.”

Toegevoegde waarde

Woudenberg bevestigt dat de integratie een van de belangrijkste punten in de samenwerking met O-Nexus is. “Door die integratie brengen we toegevoegde waarde in de markt. Geïntegreerde producten bestonden wel al voor de utiliteitsbouw, maar in de woningbouw was dat er nog niet.” De samenwerking met O-Nexus bevalt niet alleen Attema goed, maar ook de installateur, legt Woudenberg uit. “We hebben een flexibel, plug en play oplossing die faalkosten verlagend werkt en aansluit op de laatste normen, klaar voor alle toekomstige ontwikkelingen in het snel veranderende energielandschap.”

Dit artikel is gesponsord door Attema

Installatie Journaal mei 2023

In deze editie o.a. Veelgemaakte fouten bij installeren pv-systeem p. 08 Zonnewarmte of pv-panelen? p. 12 Veilig met pv werken p. 14 Waterstofgebruik...

Ode aan de installateur

Er wordt te weinig waardering uitgesproken voor de installateur, vindt Debby Slofstra, country president bij Schneider Electric Nederland.