'Prefab en stekerbaar installeren zijn de toekomst'

'Prefab en stekerbaar installeren zijn de toekomst'

"Het kan altijd slimmer en het kan altijd beter", is het motto van Attema. De productinnovator uit Gorinchem lanceert met regelmaat innovaties die het leven van de installateur een stukje makkelijker maken, zoals stekerbaar installeren. Inmiddels wordt er ook volop ingezet op prefabunits waar het schakelmateriaal al in de wand of in het plafond zit.

“Stekerbaar installeren lijkt weliswaar een trend, maar in 1997 zijn wij hier al mee gestart”, vertelt Marketing Manager Marcel Herssevoort van product innovator Attema. “We hebben het destijds voor een kantoorgebouw toegepast in een gezamenlijk project met Wieland (Isolectra).”

Stekerbaar installeren is gebaseerd op de 'plug-and-play' denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel en veilig worden geïnstalleerd.

Tijdwinst

Er is veel gaande in de installatiemarkt en dat gaat hand-in-hand met de opkomst van stekerbare producten. “Er is sprake van vergrijzing onder installateurs. De opleidingen voor installateurs hebben steeds minder instroom. En die dalende trend zet door. Er is tegelijkertijd behoefte aan meer installaties in de markt. Om daar aan tegemoet te komen zijn prefab en stekerbaar installeren de sleutelwoorden”, vertelt Herssevoort.

“De voordelen van stekerbaar installeren zijn dan ook navenant. Of het nu gaat om de verdeler of het laatste hollewanddoos. Alles kan stekerbaar worden geïnstalleerd. Dit maakt dat de tijdwinst aanzienlijk is. Want op de bouw hoeven er geen kabels te worden gestript, geknipt of op maat gemaakt.”

Herssevoort schat dat je tachtig procent sneller kunt werken en veertig procent goedkoper uit bent vergeleken met de reguliere werkwijze. “Zeker als je kunt repeteren heeft het veel zin. Je kunt de faalkosten enorm reduceren.” Daar komt ook het aspect duurzaamheid om de hoek kijken. Duurzaam installeren zal in de toekomst steeds belangrijker worden. “Met stekerbaar installeren zijn de producten herbruikbaar, recyclebaar en wordt de afvalstroom op de bouw enorm gereduceerd.”

Traditioneel versus vernieuwend

In de utiliteitsbouw is stekerbaar installeren nu zo’n beetje de norm, maar in woningbouw staat de ontwikkeling nog in de beginfase blijft het nog wat achter, signaleert Herssevoort. “We hebben zes jaar geleden 100% winstalleren geïntroduceerd in deze sector en dat vindt nu steeds beter zijn weg.”

100% winstalleren is een concept van Attema in samenwerking met WAGO. Deze plug-and-play oplossing met voorgeassembleerde producten is bedoeld voor de woningbouw. Attema heeft voor zijn producten zoals kabeldozen, hollewanddozen en centraaldozen partners gezocht voor onder andere schakelmateriaal, bekabeling en assemblage. Vanuit een stekerbare groepenkast (Attema) vertrekt men met RD-voedingskabels (WAGO) naar de voorgeassembleerde centraaldozen (Attema) en stekerbare WCD-combinaties (JUNG, GIRA, PEHA).
“Het voordeel is dat je op de bouwplaats niet meer met losse producten hoeft te werken en alles ter plekke op de bouwplaats moet fixen. Want dat brengt een hogere kans op faalkosten met zich mee en het kost meer tijd en dus monteurs.”

Kentering

De bevindingen van installateurs met 100% winstalleren spreken boekdelen: “De stekerbare verbindingen zijn stevig en de oplossing werkt erg snel. Waar traditioneel één appartement per dag volledig wordt geïnstalleerd, zijn dat met 100% winstalleren drie appartementen per dag.”

Steeds meer installateurs herkennen het gemak, maar het gaat stapsgewijs.”

In de woningbouw is nu een voorzichtige kentering gaande, ziet Herssevoort. “Steeds meer installateurs herkennen het gemak, maar het gaat stapsgewijs. De woningbouwsector is wat dat betreft traditioneler dan de utiliteitsbouw. Maar als de innovatieve installateurs dit concept eenmaal omarmen dan volgende doorgaans de meer traditionele installatiebedrijven.”

Prefab

Van stekerbaar installeren naar prefabunits is een logische stap die Attema recentelijk heeft gezet. Het komt voort uit de vraag uit de markt naar meer integrale producten. “Kabeldozen, hollewanddozen en centraaldozen zijn los leverbaar. En nu kunnen we stekerbare units voor hollewanden en plafonds aanbieden. Er wordt zoveel mogelijk in de fabriek voorbereid en op het project is het snel en veilig aan te sluiten.”

In samenwerking met een installateur en een betonfabriek is een concept bedacht om stekerbaar in beton te realiseren. Er zijn nieuwe wand- en vloerdozen voor de prefab betonwarenindustrie ontwikkeld. Deze worden fabrieksmatig in betonwanden en -vloeren geplaatst. Na plaatsing kan de installateur of aannemer op de bouwplaats het volledig stekerbaar aansluiten.

Samenwerken

De toekomst is prefab, weet Herssevoort. En daar is samenwerking essentieel. “In een vroegtijdig stadium samenwerken levert schaalvoordelen op. Alleen red je het niet. Want je hebt bijvoorbeeld kabels en schakelmateriaal nodig. Gezamenlijk kun je een oplossing aanbieden.”

“We werken al jaren samen met partijen als Wieland en WAGO. De groothandel is daarbij de verbindende factor. Vanuit de markt komt de vraag: ‘kunnen jullie dit project prefabben?’ Met schakelmateriaal heb je veel merken en veel configuraties en daar zoeken wij dan montagepartners bij die verschillende prefabs kunnen maken voor bijvoorbeeld houtskeletbouw of betonnen casco’s.”

Wind in de rug voor prefab

Dit artikel is gesponsord door Attema.