Inzet van warmtebeeldtechnologie voor het onderhoud van fabrieken en installaties

Inzet van warmtebeeldtechnologie voor het onderhoud van fabrieken en installaties
Onderhoudspersoneel kan warmtebeeldtechnologie gebruiken om verwering te beoordelen, een gebouw beter te isoleren en de efficiëntie ervan te verbeteren.

Warmtebeeldtechnologie kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het onderhoudspersoneel van fabrieken en installaties. De inzet van deze technologie is vooral nuttig als onderdeel van een reliability maintenance-initiatief.

Onder deze filosofie, die ook wel voorspellend of toestandsafhankelijk onderhoud wordt genoemd, worden bedrijfsmiddelen geïnspecteerd en onderhouden op basis van hun algehele status in plaats van op strikt preventieve onderhoudsschema's. Door elektrische, mechanische en gebouwspecifieke omstandigheden te bewaken op basis van gegevens, kan onderhoudspersoneel niet alleen onderbrekingen tot een minimum beperken maar ook de energiekosten verlagen. Met de nieuwste warmtebeeldtechnologie, waaronder de FLIR Exx-serie met geavanceerde warmtebeeldcamera's, kan onderhoudspersoneel defecte onderdelen herkennen, problemen opsporen en deze vervolgens snel afhandelen.

Veelvoorkomende toepassingen van warmtebeeldtechnologie voor fabrieken en installaties

Warmtebeeldtechnologie speelt een belangrijke rol bij allerlei aspecten van fabrieks- en installatieonderhoud, vooral voor elektrische en mechanische systemen, de beoordeling van prestaties van een bouwschil en zelfs de kwaliteitsborging van producten.

Inspectie elektrische systemen

Warmtebeeldtechnologie is zeer effectief voor de inspectie van elektrische systemen. Het wordt dan ook als belangrijkste inspectiemiddel ingezet om problemen met verbindingen, overbelastingen of een disbalans in de fasen van energiesystemen op te sporen. Denk hierbij ook aan het oplossen van problemen met schakelinrichtingen, buswerk, distributiesystemen, motorcontrolecentra, elektrische panelen, lastscheiders, ononderbreekbare voedingen (UPS) en noodvoedingen.

Mechanische systemen

Bij mechanische systemen kan met warmtebeeldtechnologie de algehele motortemperatuur worden beoordeeld en kunnen problemen met lagers aan het licht worden gebracht. Verder is het ook mogelijk om boilers te inspecteren op een afnemende vuurvastheid. Andere voorbeelden van mechanische toepassingen zijn de controle van het vloeistofpeil in procestanks en de inspectie van lijntemperaturen in een proces.

Beoordelen bouwschillen

Bij de beoordeling van bouwschillen wordt warmtebeeldtechnologie ingezet om gebieden met gebrekkige of slecht presterende isolatie en luchtlekken te vinden, zodat de efficiëntie van het gebouw kan worden verbeterd en het gebouw minder energie verbruikt.

Productkwaliteit waarborgen

Tot slot kan onderhoudspersoneel van fabrieken en installaties met warmtebeeldtechnologie de productkwaliteit waarborgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inspectie van koelsystemen om na te gaan of de integriteit van het systeem voldoende wordt gehandhaafd.

Combineren met andere technologieën

Warmtebeeldtechnologie wordt vaak gebruikt in combinatie met andere technologieën, vooral als onderdeel van een reliability maintenance-initiatief. Reliability maintenance wordt ook wel voorspellend of toestandsafhankelijk onderhoud genoemd, en is een totaalfilosofie voor slimmere onderhoudswerkzaamheden.

Uitgaven bepreken en reparatiekosten verlagen

Bedrijven kiezen steeds vaker voor dergelijke programma's om hun uitgaven te beperken en de totale reparatiekosten te verlagen. De insteek hierbij is dat de behoefte aan en frequentie van preventieve onderhoudsactiviteiten afnemen. In plaats van reparaties te baseren op een schema, zoeken deze bedrijven naar manieren om de betrouwbaarheid van onderdelen te beoordelen en te bepalen of een bepaald onderdeel wellicht specifieke aandacht vereist. Zo willen zij onderbrekingen voorkomen voordat er algehele problemen ontstaan en alle activiteiten een hele dag, een uur of zelfs maar een minuut stil komen te liggen. Ongeplande uitval kan immers behoorlijk in de kosten lopen.

Inzet van andere technologieën in combinatie met warmtebeeldtechnologie als onderdeel van reliability maintenance

En complete systeembenadering van onderhoud heeft alleen kans van slagen als deze wordt ondersteund door de belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor de status van bedrijfsmiddelen. Het personeel verzamelt gegevens met meerdere controle-instrumenten en gebruikt die gegevens vervolgens om te bekijken welke bedrijfsmiddelen aandacht vereisen. Dit is een goede middenweg tussen de hoge kosten die een bedrijf moet maken als het elke motor en elektrische aansluiting volgens een vast preventief onderhoudsschema moet controleren (vergelijkbaar met een jaarlijkse lichamelijke keuring) en wat er in een verder verleden vaak gebeurde: dat onderhoudspersoneel iets pas repareerde op het moment dat het stuk ging.

Voorkom ongeplande onderbrekingen door vooral te focussen op de bedrijfsmiddelen die aandacht nodig hebben”

Ultrasone luchtonderzoeken

Naast warmtebeeldtechnologie zijn ook ultrasone luchtonderzoeken zeer nuttig. Bij dergelijke onderzoeken gebruikt onderhoudspersoneel een zogenaamde ultrasone omvormer. Deze kan geluiden met een hoge frequentie (hoger dan mensen kunnen horen) opvangen om zo defecten in diverse onderdelen en systemen te detecteren. Ultrasone omvormers zoals de Ultraprobe®-serie van UE Systems zijn licht en draagbaar, waardoor ze zeer effectief kunnen worden ingezet.

Problemen door lekkages

Hoewel ingeschakelde apparatuur en de meeste problemen die worden veroorzaakt door lekkages allerlei geluiden voortbrengen, zijn de hoogfrequente, ultrasone componenten van deze geluiden vaak extreem kortgolvig. Aangezien kortegolfsignalen behoorlijk directioneel zijn, is het relatief eenvoudig om de exacte locatie ervan te bepalen door de signalen te scheiden van achtergrondgeluiden van de fabriek en ingeschakelde apparatuur. Naarmate er veranderingen optreden in mechanische apparatuur maakt het subtiele, directionele karakter van ultrasoon geluid het bovendien mogelijk om potentiële waarschuwingssignalen al in een vroeg stadium te detecteren. Voordat er echt een defect optreedt en vaak ook voordat de signalen worden gedetecteerd met infrarode beeldtechnologie of trillingsanalyses.

Persluchtlek

Met een ultrasoon luchtonderzoek kan een persluchtlek bijvoorbeeld eerder worden opgemerkt dan met andere testmethoden. Omdat het erg prijzig is om perslucht te maken, kunnen zulke lekken behoorlijk in de cijfers lopen. Een ultrasoon onderzoek kan dan dus zeer lonend zijn. Bovendien kan met ultrasoon geluid ook veilig worden gemeten of er sprake is van gevaarlijke elektrische ontladingen in elektriciteitskasten zonder deze te hoeven openen.

Trillingsanalyse

Een andere methode die vaak wordt gebruikt, is de trillingsanalyse. Elke motor heeft een signatuur, en trillingsmeters kunnen op een motor worden aangesloten om te bepalen of deze normaal of afwijkend functioneert.

Overbelastingen vinden

Hoewel ultrasone onderzoeken en trillingsanalyses zeker nuttig zijn, is warmtebeeldtechnologie waarbij infraroodcamera's worden gebruikt verreweg de makkelijkste manier om thermische problemen te zien die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Puntmetingen hebben simpelweg niet dezelfde resolutie als een warmtebeeldcamera. Dit is echt de enige manier waarop onderhoudspersoneel van een fabriek of installatie problemen met aansluitingen en overbelastingen kan vinden die anders onopgemerkt zouden blijven.

Luchtlekken visualiseren

Dit geldt ook voor de bouwschil. Medewerkers kunnen met infraroodtechnologie luchtlekken visualiseren die met het blote oog onzichtbaar zijn. Dit zijn vaak gebieden waar de integriteit van de schil niet wordt onderhouden, waardoor warmteverlies/-ophoping ontstaat en de verwarmings- of koelingskosten stijgen.

Mechanische toepassingen

In mechanische toepassingen wordt infrarood vaak gezien als een goede aanvulling op ultrasone onderzoeken en trillingsanalyses, bijvoorbeeld om motoren te testen. Bij een defecte lager of ontbrekende smering kan met warmtebeeldtechnologie worden aangetoond dat het gebied heet is. Een ultrasoon onderzoek is dan echter beter om de exacte oorzaak van het probleem te bepalen.

Goede training nodig

Eén kanttekening hierbij: warmtebeeldcamera's zijn inderdaad effectief, maar alleen in handen van een goed getrainde gebruiker. Een infraroodcamera is een instrument waarmee gebruikers een bepaalde toestand kunnen zien. Maar ze moeten dan wel een goede training hebben gevolgd om te begrijpen wát ze zien. Neem de analogie van een hamer: iedereen kan een hamer gebruiken, maar alleen een deskundige timmerman kan hiermee het skelet van een huis bouwen. Warmtebeeldcamera's zijn een geweldig instrument, maar als u geen deskundige medewerkers hebt die dit instrument kunnen gebruiken, levert het u eigenlijk vooral een nadeel op.

Nieuwe warmtebeeldtechnologie helpt gebruikers dure onderbrekingen te voorkomen

Eén voorbeeld van nieuwe warmtebeeldtechnologie is de FLIR Exx-serie met geavanceerde warmtebeeldcamera's. De Exx-serie is onlangs onderscheiden met de Red Dot Award voor een uitstekende productvormgeving.

Warmtebeeldcamera's uit de FLIR Exx-serie hebben een superieure resolutie en een precieze laserautofocus. Gebruikers kunnen het apparaat op elk gewenst onderdeel richten en zeer grondige onderzoeken verrichten om zo dure onderbrekingen te voorkomen.

Verwisselbare lenzen

Dankzij de verwisselbare lenzen kunnen gebruikers het apparaat richten op elk gewenst onderdeel en zeer grondige onderzoeken verrichten om zo dure onderbrekingen te voorkomen. De camera werkt met een gebruiksvriendelijke 'point-and-shoot'-bediening die gebruikers in staat stelt onzichtbare constructieproblemen op te sporen en grondig te analyseren. Het grote, overzichtelijk display en de optimale grafische gebruikersinterface helpen de gebruiker steeds cruciale beslissingen te nemen.

Levendig beeld

Verder heeft de camera een levendig beeld, een nauwkeurige focus en een intuïtieve interface. Allemaal verpakt in een robuust instrument met pistoolgreep en een verbeterde 'point-and-shoot'-werkwijze.
Met warmtebeeldcamera's uit de Exx-serie kunnen gebruikers de kleinste temperatuurverschillen detecteren, zodat ze defecte onderdelen kunnen herkennen voordat deze een brand of explosie veroorzaken. Vervolgens kunnen ze kritieke problemen onmiddellijk melden. Hierbij kunnen ze beelden en gegevens via een ingebouwde wifi-functie uploaden vanaf het Exx-apparaat. Andere rapportagefuncties, zoals gesproken notities, aanpasbare werkmappen en een Bluetooth-verbinding met FLIR-stroomtangen en -multimeters, maken het Exx-apparaat tot een waardevol instrument om problemen te vinden, documenteren en verhelpen.

Gebruik warmtebeeldtechnologie om problemen te voorkomen voordat ze ernstige schade veroorzaken

Met warmtebeeldtechnologie kan onderhoudspersoneel van fabrieken en installaties een probleem visualiseren. Onderhoudspersoneel dat deze technologie niet kan inzetten, is daarmee ernstig benadeeld. Dankzij de mogelijkheid om subtiele temperatuurverschillen te detecteren en het brede beeldveld om grote gebieden te bekijken, kunnen problemen snel worden opgespoord en hersteld – nog voordat ze leiden tot stillegging van een installatie of ongeplande onderbrekingen.

Dit artikel is gesponsord door FLIR Systems Trading Belgium.