Voorkom schade en storingen aan apparatuur met infraroodcamera

Voorkom schade en storingen aan apparatuur met infraroodcamera

Hitte is vaak een vroeg symptoom van schade of storingen aan de apparatuur. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden in programma's voor preventief onderhoud. Controleer dus regelmatig de temperatuur van belangrijke apparaten door infrarood preventief onderhoud uit te voeren. Zo kunt u snel ongebruikelijke meetwaarden detecteren voor verdere inspectie.

Dit artikel bespreekt de kostenbesparingen door preventief onderhoud met warmtebeeldtechniek (thermografie). Daarnaast bevat het richtlijnen voor een goede registratie en analyse van thermografische data en beschrijft het hoe thermografie kan worden geïntegreerd in een programma voor preventief onderhoud.

Investeringsrendement en kostenbesparingen

Onderzoeken van het Federal Energy Management Program (FEMP) wijzen uit dat een goedwerkend preventief onderhoudsprogramma kan leiden tot 30 tot 40 procent besparingen. Andere onafhankelijke onderzoeken wijzen uit dat het invoeren van een industrieel preventief onderhoudsprogramma leidt tot gemiddelde besparingen van:

 • Investeringsrendement: factor 10
 • Beperking van onderhoudskosten: 25 tot 30 procent
 • Voorkomen van defecten: 70 tot 75 procent
 • Beperking van uitvaltijd: 35 tot 45 procent
 • Productieverhoging: 20 tot 25 procent

Richtlijnen voor metingen

Om de beste warmtebeelden vast te leggen, kunt u het beste deze aanbevolen procedures volgen:

 • Controleer of het doelsysteem werkt onder een minimumbelasting van 40% (lichtere belastingen produceren niet veel hitte waardoor het moeilijk is om problemen te detecteren).
 • Ga dicht bij uw voorwerp staan en maak geen opnames door deuren en zeker niet door glas. Indien de veiligheidsvoorschriften dit toestaan, moeten elektrische behuizingen worden geopend of moeten infraroodvensters of kijkopeningen worden gebruikt.
 • Houd rekening met wind- en luchtstromen. Deze convectiekrachten kunnen de abnormale hotspots afkoelen tot onder de detectiedrempel.
 • Houd rekening met de omgevingstemperatuur, vooral buiten. Bij warm weer kan de zon apparatuur opwarmen, terwijl koud weer ervoor kan zorgen dat oververhitting niet opvalt.
 • Niet alle problemen zijn heet! Doorgebrande zekeringen en een beperkte stroming in koelsystemen zijn twee voorbeelden van situaties waarbij een probleem aan het licht komt door koudere temperaturen dan normaal. In andere gevallen is een koud onderdeel abnormaal doordat de stroom wordt weggeleid van de verbinding met hoge weerstand. Thermografisten moeten begrijpen hoe een machine werkt en hoe het warmtebeeld eruit ziet bij storingen.
 • Houd rekening met bronnen van infraroodstraling. Voorwerpen met glimmende reflecterende oppervlakken die emissief zijn, reflecteren infraroodenergie van objecten in hun buurt en de zon. Dit kan de meting van de doeltemperatuur en het vastleggen van het beeld beïnvloeden.
 • Niet-geschilderde metalen zijn moeilijk te meten. Om de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van metingen te verbeteren, kunt u 'doelen' aanbrengen op deze onderdelen. Vaak zijn dit papieren klevers, isolatieplakband of geschilderde punten.
 • Registreer zowel numerieke temperaturen als warmtebeelden voor een eenvoudigere gegevensanalyse op de lange termijn. Temperatuurtrends geven aan waar u vaker of juist minder vaak kunt inspecteren.
 • Als u een database hebt met basisbeelden, kunt u hieraan een alarmtemperatuur koppelen. Upload de meest recente versie naar uw camera voor elke inspectie. Indien het alarm afgaat wanneer u de nieuwe meting uitvoert, wijst dit op een temperatuurwijziging die moet worden onderzocht.

Infraroodcamera

De Pti120 pocket infraroodcamera.

Kies voor de infraroodgereedschappen waarvan het ontwerp is gebaseerd op meer dan 65 jaar ervaring in de industrie. Ontdek de Pti120 pocket infraroodcamera. Deze warmtebeeldcamera is geschikt voor elektrische en industriële inspectie.

De warmtebeeldcamera van broekzakformaat is ideaal voor eerstelijns storingzoeken. Gebruik hem om snel elektrische apparatuur, pompen, motoren, gebouwsystemen, HVAC en procesbesturingsapparatuur te scannen op warme en koude plekken die op vroege tekenen van problemen kunnen wijzen. Bekijk hier de video.

Dit artikel is gesponsord door Fluke