Laadpunten: de ins en outs

Laadpunten: de ins en outs

Het aanleggen van laadpunten is een interessante markt voor e-installateurs. In dit artikel behandelen we een aantal aandachtspunten van dit relatief nieuwe marktsegment.

Het aantal elektrische voertuigen neemt in rap tempo toe. Daarmee stijgt natuurlijk ook de behoefte aan laadpunten. Het installeren, onderhouden en monitoren van laadpunten is voor installateurs een interessante markt. Wat zijn de aandachtspunten bij het plaatsen van deze laadpunten? We zetten een en ander op een rijtje. Dit overzichtsartikel wordt regelmatig uitgebreid en geüpdatet.

Elektrische auto's opladen

Er zijn in Nederland twee soorten elektrische auto’s die hun accupakket kunnen en moeten opladen bij een (op)laadpunt. Allereerst de EV (electric vehicle), ook wel FEV genoemd (full electric vehicle). En daarnaast de PHEV, (plug-in-hybrid electric vehicle). Samen worden ze ook wel stekkerauto’s genoemd. De eigenaar of gebruiker van een elektrische auto kan de plaatselijke gemeente vragen of er een laadpaal in de buurt van zijn of haar woning of bedrijf kan worden geplaatst.

Terug naar boven

Hoe installeer je een laadpunt?

Op 1 januari 2020 stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd, meldt het CBS. Dit zouden er 62.000 meer zijn dan in 2019. Verwacht wordt dat deze groei nog wel even doorzet. Met de toename van het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt ook de vraag naar laadpunten toe.Hoe moet je het aanpakken als een klant je vraagt een of meer laadpunten te installeren?

Terug naar boven

Elektrische beveiliging laadpunt

Bij het installeren van laadpunten voor e-auto’s zijn elektrische beveiligingen van groot belang. Een goede elektrische beveiliging van een laadpunt is niet alleen vereist om bij het laden overbelasting of het onbedoeld uitvallen van de energietoevoer te voorkomen, maar ook om de veiligheid van de bijbehorende gebouwinstallatie te ’waarborgen’.

Terug naar boven

Type B beveiliging

Bij het beveiligen van een laadpunt voor elektrische auto’s zijn twee opties toegestaan. Welk aspect geeft de doorslag?

Terug naar boven

Laadpunten & het Bouwbesluit

Per 10 maart 2020 is een wijziging doorgevoerd van het Bouwbesluit. Deze wijziging heeft betrekking op gebouwen waarvan de bouw of een ingrijpende renovatie ná 10 maart 2020 is begonnen of nog zal beginnen. Volgensde betreffende wijziging bepaalt voortaan onder andere het aantal van de bij die gebouwen behorende parkeervakken of er meteen ook een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen moet worden aangelegd. En zo ja, in welke vorm en omvang. Installateurs kunnen hun klanten hier op wijzen.

Terug naar boven

Laadpunten & NEN 1010

In de NEN 1010:2015 is een aparte rubriek opgenomen met betrekking tot laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. Deze rubriek 722 geldt zowel voor voertuigen die moeten worden geladen vanuit het voedende net, als voor voertuigen die de elektrische installatie van een voeding voorzien.

Terug naar boven

Best practice: Parking Centrum Oosterdok

Ook in ondergrondse parkeergarages neemt het aantal laadpunten toe. Alleen ontbreekt in de meeste garages de daarvoor benodigde ampèrage. In Parking Centrum Oosterdok kunnen tientallen auto’s tegelijk hun batterij opladen. De voeding ervoor komt uit de aanwezige brandventilatievoorziening.

Terug naar boven

Vraagtekens bij veiligheid laadpunten in parkeergarages

Wel is er onduidelijkheid of ondergronds laden wel veilig is. Door storingen in de lithiumaccu van elektrische auto’s, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Hoe kun je ondergronds laden het beste organiseren? Brandweer Nederland stelt maatregelen voor om het risico op brand en de gevolgen daarvan te verminderen.

Laadpunten inspecteren

Oplaadstations en laadkabels zullen slijten en verouderen door veelvuldig gebruik en omgevingsinvloeden. De inspectie van een laadstation bestaat uit verschillende onderdelen.

Terug naar boven

Marjolein Eilander

Marjolein Eilander

Hoofdredacteur Installatie Journaal

Marjolein Eilander volgt sinds jaar en dag de ontwikkelingen in de elektrotechnische installatiebranche. Ze vindt het fijn partijen dichter bij elkaar te brengen en gelooft in een no-nonsense aanpak.