Dit is waar je op moet letten bij het installeren van indaksystemen

Dit is waar je op moet letten bij het installeren van indaksystemen
Bij nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker gekozen voor een indaksysteem.

Steeds meer woningeigenaren die zonne-energie willen opwekken, kiezen om esthetische redenen voor een indaksysteem waarbij de panelen niet 'op' maar 'in' het dak worden gemonteerd. Om hiermee een goed rendement te behalen en te garanderen dat de eindgebruiker een veilige installatie heeft, zijn enkele aandachtspunten van belang.

Vooral bij nieuwbouw maakt ‘indak’ een opmars door. Door al in de eerste tekeningen rekening te houden met een indaksysteem kan geld worden bespaard omdat er minder dakpannen nodig zijn, en meer opbrengst worden gerealiseerd door de afmetingen van het dak en de panelen nauwkeurig op elkaar af te stemmen.

In de meeste gevallen worden de panelen daarbij in een in het dak verzonken bak geplaatst, maar Bespaarpartner, dat zonne-energiesystemen ontwerpt en installeert, heeft een systeem ontwikkeld waarbij de panelen op een vlakke rubberlaag liggen.

Rubberfolie in plaats van dakbak

Volgens Jan van der Kamp van Bespaarpartner was dat in eerste instantie uit nood geboren: “Bij een standaard indaksysteem moet je het dak rondom de bak met minimaal twee rijen pannen omranden. Bij ons eerste indaksysteem, dat we leverden voor een woning in Wapenveld, was dat gegeven niet meegenomen in de offertes. Daardoor moesten we op zoek naar een alternatieve oplossing, en uiteindelijk hebben we de panelen op een laag rubberfolie gelegd, in plaats van in een bak.”

Die methode bleek verschillende voordelen te hebben. Zo kunnen de indakpanelen worden doorgelegd tot aan de dakrand en kan tussen de panelen een dakraam worden geplaatst, wat bij de ‘inbak’-methode niet kan. “Daarnaast hoeven we er weinig extra montagemateriaal voor in te slaan”, vertelt Van der Kamp. “Het gaat alleen om de rubberfolie; de rails en klemmen die we toepassen zijn compatible met onze andere systemen, die hebben we dus toch al op voorraad.”

Tot slot maakt het foliesysteem het ook mogelijk om panelen van Panasonic indak te bevestigen: “Deze panelen hebben een hoger kwaliteitsniveau en leveren meer rendement dan de meeste andere panelen. De fabrikant hanteert bij zijn panelen echter afwijkende afmetingen, zodat het lastig is ze in te bouwen in een baksysteem met standaardmaatvoering. Bij ons nieuwe systeem speelt dat probleem niet.”

Lage temperatuurcoëfficiënt

Dat de pv-panelen van Panasonic nu ook indak kunnen worden toegepast, levert juist bij dit type bevestiging een groot voordeel. Doordat indaksystemen minder ventilatieruimte onder de panelen hebben dan traditionele ‘zwevende’ systemen loopt de temperatuur van de panelen gemakkelijk op, waardoor het rendement afneemt.

Bij de panelen van Panasonic blijft dit effect echter beperkt dankzij de zeer lage temperatuurcoëfficiënt. De nieuwste lijn HIT-panelen heeft bijvoorbeeld een coëfficiënt van slechts 0,258%/°C.

We gaan er vanuit dat je 92 procent van het systeemvermogen kunt realiseren. Daar gingen we ruimschoots overheen.”

Van der Kamp illustreert het effect daarvan met rendementscijfers van het eerdergenoemde project in Wapenveld. Bij dit project is voor een totaalsysteemvermogen van 5.760 Wp aan monoblack KURO-panelen van Panasonic indak geïnstalleerd.

Van der Kamp: “In Nederland gaan we er vanuit dat je onder optimale omstandigheden 92 procent van het systeemvermogen daadwerkelijk kunt realiseren. Dat zou in dit geval ongeveer 5.200 kilowatt zijn, maar daar gingen we bij dit project vorig jaar ruimschoots overheen. Dat bewijst wel dat je ook met een indaksysteem heel hoge rendementen haalt, mits je panelen met een lage temperatuurcoëfficiënt gebruikt.”

Waterdichte onderlaag

Bij Bespaarpartner ziet Van der Kamp dat klanten vaker voor kwaliteit en zekerheid kiezen. “We verkopen steeds meer panelen van Panasonic; huiseigenaren beseffen dat een hogere initiële investering zichzelf uiteindelijk gemakkelijk terugverdient.” Behalve de keuze voor hoogkwalitatieve panelen wijst Van der Kamp op twee andere belangrijke aandachtspunten bij in-daksystemen.

“Ten eerste moet goed op de waterdichtheid van de onderlaag worden gelet. Wij gebruiken EPDM, dat een prima waterdichtheid heeft en kan worden verlijmd zodat je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om een dakraam te realiseren. Voor dat laatste moet je overigens wel goed weten wat het voor de isolatiewaarde van je dak betekent en hoe je condens kunt voorkomen.”

Veilige installatie

Tot slot wijst Van der Kamp op een zo mogelijk nog belangrijker aspect: de kwaliteit van de installatie en de gebruikte componenten. Uit onderzoek van TNO bleek onlangs dat indaksystemen brandgevaarlijker kunnen zijn dan traditionele opbouwsystemen, mede doordat bij indaksystemen de panelen dichter op de andere dakonderdelen liggen.

“Drama’s waarbij brand uitbrak hebben we bij onze projecten nooit meegemaakt”, reageert Van der Kamp. “De kans bestaat dat ze het gevolg zijn van slecht installatiewerk, maar het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van de DC-box aan de achterkant van de panelen. Als de kwaliteit van dit stekkersysteem onvoldoende is, kan het gemakkelijk misgaan.”

Om een hoog rendement te combineren met systeemveiligheid, adviseert Van der Kamp potentiële klanten om Panasonic panelen te kiezen, ze parallel aan te sluiten en er power optimizers van bijvoorbeeld SolarEdges aan te koppelen. “Zo kunnen alle panelen onafhankelijk van elkaar worden gemonitord, en als in een van de panelen iets misgaat schakelt de optimizer direct naar de beveiligingsmodus. Hierbij schiet het voltage omlaag zodat er geen overspanning naar de omvormer gaat. Zo voorkom je het risico op vlambogen en mogelijke brand bij een storing in het circuit.”

Dit artikel is gesponsord door Panasonic

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Waarschijnlijk verschijnt nog dit jaar een nieuwe editie van de NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting. Edwin de Graaf,...

Rob van Bergen vertrekt bij ISSO

Rob van Bergen vertrekt bij ISSO

Rob van Bergen zwaait 1 september af als directeur van kennisinstituut ISSO. Operationeel directeur Michel Verkerk neemt zijn taken over.

Zelfvoorzienende energiehub voor  bedrijvenpark in Tiel

Zelfvoorzienende energiehub voor bedrijvenpark in Tiel

Bedrijvenpark Medel bij Tiel krijgt een zelfvoorzienende energiehub, Hierdoor kan het park toch uitbreiden, ondanks dat er geen vermogen mag worden...

Verzwaring lokale netten versnellen

Verzwaring lokale netten versnellen

Techniek Nederland, Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland willen de uitbreiding van het elektriciteitsnet versnellen. Ze ondertekenden daarom het...

De baanwissel op de campus van TU Delft.

Realisatie magnetische zweeftrein een stap dichterbij

Een studententeam van TU Delft demonstreerde als eerste een baanwissel in transportsysteem Hyperloop.

Foto: ANP

Verduurzaming flatwoningen vaak suboptimaal

De grote installatiebedrijven maken zich zorgen over de verduurzaming van huurwoningen in oudere appartementengebouwen. Collectieve systemen krijgen...

De energiemarkt vraagt om oplossingen die verder kijken dan één product

De energiemarkt vraagt om oplossingen die verder kijken dan één...

De energiebranche evolueert snel, en met de toenemende vraag naar duurzame energieoplossingen zoals thuisbatterijen, laadpalen en warmtepompen, wordt...

(Foto: TenneT)

Nieuwe opleiding: Eerste Monteur Hoogspanningstransport

Om de energietransitie te realiseren, zijn er meer hoogspanningstechnici nodig. De nieuwe opleiding Eerste Monteur Hoogspanningstransport speelt...