Gelijkspanning: lokale DC-netten
Overdimensioneren versus aftoppen