Veilig werken aan elektrische installaties

Veilig werken aan elektrische installaties
Foto: SBK Opleidingen

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Hoe hadden deze kunnen worden voorkomen?

Door Anton Kerkhofs*

Dit staat in het Arbobesluit 3.5: ‘werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan wordt gewerkt, spanningsloos is. Een uitzondering hierop mag slechts worden gemaakt als: de dringende noodzaak tot het uitvoeren van werkzaamheden onder spanning is aangetoond en er hiervoor een uitdrukkelijke opdracht voor is gegeven en de installatie hiervoor is geschikt en er maatregelen zijn getroffen om gevaren te voorkomen’.

Arbocatalogus

De installatiesector ontwikkelde een Arbocatalogus, die is getoetst door de iSZW. Hierin zijn de eisen aan het veilig werken aan elektrische installaties praktisch uitgewerkt.

NEN 3140

Bedrijfsvoering waaronder het veilig werken aan, met of nabij elektrische installaties en -arbeidsmiddelen is een complex samenspel. Eisen worden gesteld aan de betrokken mensen, de organisatie en de middelen die je toepast. NEN 3140+A3 is de praktische norm die hierover gaat en beschrijft hoe je kunt voldoen aan de wettelijke eisen. Een praktisch boek dat de norm vertaalt naar de dagelijkse praktijk is NEN 3140 Vakbekwaam persoon.

Waar gaat het mis?

In komende artikelen gaat Anton Kerkhofs in op vijf punten waar het in de bedrijfsvoering wel eens mis gaat. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

  1. Wie mogen er werken aan elektrische installaties?
  2. Hoe scheid je de werkplek van een voeding?
  3. Hoe stel je spanningsloosheid vast?
  4. Hoe meet je veilig met een meetinstrument
  5. Mespatronen trekken: met welke PBM’s?

*Anton Kerkhofs is betrokken bij de ontwikkeling van normen, schrijft voor vakbladen en is auteur van verschillende boeken, waaronder NEN 3140 vakbekwaam persoon en NEN 3140 voldoende onderricht persoon. Hij werkt bij SBK Opleidingen en heeft een eigen bedrijf: AK Trainingen en Projecten. Voor Installatie Journaal gaat Anton kerkhofs in op verschillende aspecten van het veilig werken aan elektrische installaties.

Anton Kerkhofs

Anton Kerkhofs

Anton Kerkhofs is auteur van boeken waaronder NEN 3140 vakbekwaam persoon en NEN 3140 voldoende onderricht persoon. Hij werkt bij SBK Opleidingen en heeft een eigen bedrijf: AK Trainingen en Projecten.

NEN 1010:2020: hoe staat het ervoor?

NEN 1010:2020: hoe staat het ervoor?

In april 2021 publiceerde NEN een herziening van de NEN 1010. Hoe komt het dat NEN 1010:2020 nog altijd niet is overgenomen in het Besluit bouwwerken...

De 10 meest gelezen artikelen van 2023

De 10 meest gelezen artikelen van 2023

Welke 10 artikelen op Installatiejournaal.nl werden in 2023 het meest gelezen door abonnees? Een overzicht.

Het metalen gestel, het geleidende draagframe, moet worden geaard bij gebruik van omvormers zonder transformator.

Constructieframe zonnepanelen verbinden met potentiaalvereffening

PV-panelen worden veelal als klasse II-apparatuur uitgevoerd. Daarom worden ze vaak neergelegd zonder een potentiaalvereffening.

E-voertuigen opladen en veiligheidsmaatregelen volgens NEN 1010

E-voertuigen opladen en veiligheidsmaatregelen volgens NEN 1010

NEN 1010 geeft informatie over het voeden van elektrische voertuigen. In dit artikel gaat Jean-François Rey* van Schneider Electric hier verder op in.

Alles wat je moet weten over aardingsstelsels

Alles wat je moet weten over aardingsstelsels

Hoe zit het ook alweer met het TT- en het TN-stelsel? Wat is het verschil tussen deze stelsels? En waarom is aarding zo belangrijk? We zetten onze...

Elektrische apparaten in bad- en doucheruimten

Elektrische apparaten in bad- en doucheruimten

Elektrisch gezien is de douche- en badruimte één van de gevaarlijkste ruimten in een woning. In een badruimte worden daarom hoge eisen gesteld aan de...

PV-omvormer aansluiten op de elektrische installatie

PV-omvormer aansluiten op de elektrische installatie

Bij de redactie komen veel vragen binnen over het aansluiten van de pv-omvormer op de elektrische installatie. Genoeg aanleiding voor een uitgebreid...

(foto Margo van Voskuilen)

Lezersvraag over NPR 5310

Op de redactie kwam een vraag binnen over NPR 5310. Nico Kluwen, als expert verbonden aan de kenniscollecties van Installatie Journaal, geeft...