Veilig werken aan elektrische installaties

Veilig werken aan elektrische installaties
Foto: SBK Opleidingen

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Hoe hadden deze kunnen worden voorkomen?

Door Anton Kerkhofs*

Dit staat in het Arbobesluit 3.5: ‘werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan wordt gewerkt, spanningsloos is. Een uitzondering hierop mag slechts worden gemaakt als: de dringende noodzaak tot het uitvoeren van werkzaamheden onder spanning is aangetoond en er hiervoor een uitdrukkelijke opdracht voor is gegeven en de installatie hiervoor is geschikt en er maatregelen zijn getroffen om gevaren te voorkomen’.

Arbocatalogus

De installatiesector ontwikkelde een Arbocatalogus, die is getoetst door de iSZW. Hierin zijn de eisen aan het veilig werken aan elektrische installaties praktisch uitgewerkt.

NEN 3140

Bedrijfsvoering waaronder het veilig werken aan, met of nabij elektrische installaties en -arbeidsmiddelen is een complex samenspel. Eisen worden gesteld aan de betrokken mensen, de organisatie en de middelen die je toepast. NEN 3140+A3 is de praktische norm die hierover gaat en beschrijft hoe je kunt voldoen aan de wettelijke eisen. Een praktisch boek dat de norm vertaalt naar de dagelijkse praktijk is NEN 3140 Vakbekwaam persoon.

Waar gaat het mis?

In komende artikelen gaat Anton Kerkhofs in op vijf punten waar het in de bedrijfsvoering wel eens mis gaat. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

  1. Wie mogen er werken aan elektrische installaties?
  2. Hoe scheid je de werkplek van een voeding?
  3. Hoe stel je spanningsloosheid vast?
  4. Hoe meet je veilig met een meetinstrument
  5. Mespatronen trekken: met welke PBM’s?

*Anton Kerkhofs is betrokken bij de ontwikkeling van normen, schrijft voor vakbladen en is auteur van verschillende boeken, waaronder NEN 3140 vakbekwaam persoon en NEN 3140 voldoende onderricht persoon. Hij werkt bij SBK Opleidingen en heeft een eigen bedrijf: AK Trainingen en Projecten. Voor Installatie Journaal gaat Anton kerkhofs in op verschillende aspecten van het veilig werken aan elektrische installaties.

Anton Kerkhofs

Anton Kerkhofs

Anton Kerkhofs is auteur van boeken waaronder NEN 3140 vakbekwaam persoon en NEN 3140 voldoende onderricht persoon. Hij werkt bij SBK Opleidingen en heeft een eigen bedrijf: AK Trainingen en Projecten.