Smartvalve Evolution: innovatie voor een gezond binnenklimaat

Smartvalve Evolution: innovatie voor een gezond binnenklimaat

Sinds haar oprichting in 1946 heeft BUVA zich gericht op het creëren van een veilige en duurzame woonomgeving. Dat doet het van oorsprong Rotterdamse bedrijf door middel van gerichte overnames en slimme product- en procesinnovaties. In het kader van een kostenaantrekkelijk en eenvoudig te installeren collectief ventilatiesysteem heeft BUVA de SmartValve evolution ontwikkeld.

Steven van den Bergh, productmanager ventilatie van BUVA, heeft als belangrijkste ambitie dat iedereen toegang heeft tot een gezond en comfortabel binnenklimaat. Vanuit zijn rol als productmanager kan hij een bijdrage leveren door producten te ontwikkelen die meehelpen in het realiseren van deze ambities. Vanuit zijn persoonlijke situatie is Steven ook bezig met het nastreven een gezond binnenklimaat. Het richt zich dan met name op kinderen, bewustwording en gedrag terwijl hij vanuit zijn werksituatie zich met name focust op de markt en de techniek.

Steven werkt vanuit twee basisprincipes. Enerzijds is er de marktvraag en anderzijds is er de wet- en regelgeving. Deze twee principes kunnen in de loop der tijd veranderen. Het doel van een productmanager is om het product assortiment zo te rationaliseren dat het nu en in de toekomst aansluit bij de marktvraag en de wet- en regelgeving.

De trigger om deze ventilatieklep te ontwikkelen, was om deze te kunnen koppelen aan een externe luchtsensor. Met de huidige SmartValve kan er in de SmartValve zelf worden gemeten en/of middels een losse sensor. Dat kon met de oude SmartValve niet.

Steven van den Bergh, productmanager ventilatie bij BUVA.
Steven van den Bergh, productmanager ventilatie bij BUVA.

De SmartValve, een slim gestuurde ventilatieklep voor de gestapelde bouw

‘De SmartValve is een mechanische ventilatieklep waarbij de klep die alleen open en dicht kan intelligent gestuurd wordt,’ aldus Steven. ‘Op basis van vocht en of CO2 ga je ervoor zorgen dat er meer of minder geventileerd gaat worden. Het idee is dat je altijd genoeg ventileert, maar nooit teveel.’

‘In ventilatieland zijn 5 ventilatiesystemen te onderscheiden waarbij het type wordt bepaald door hoe de luchttoevoer en -afvoer wordt geregeld, in dit geval natuurlijk of mechanisch,’ legt Steven uit. ‘Tegenwoordig zijn C en D de meest gangbare ventilatiesystemen, systeemtypen A en B worden bij het renoveren van een woning meestal omgezet naar systeemtype C.’

‘Bij systeem C, veelal toegepast in appartementencomplexen, is er een dakventilator die de afvoer van de lucht verzorgt. Hoe hard deze draait, wordt bepaald door de stand van de kleppen van de SmartValve. De stand van de kleppen van de SmartValve wordt weer aangestuurd door de luchtkwaliteitsensoren. Dit is puur de afvoer.’

‘De toevoer wordt geregeld door ventilatieroosters. Met systeem D wordt de toe- en afvoer geregeld door de SmartValve. De klep, in combinatie met een WTW-unit, zorgt ervoor dat er precies genoeg lucht wordt toegevoerd en/of afgevoerd.’

Met SmartValve speelt BUVA direct in op de marktvraag en ontwikkelingen

Momenteel ziet Steven door de problemen in de toeleveranciersketen grote problemen met de beschikbaarheid van materialen en een tekort aan vakmensen. ‘Met de ontwikkeling van de SmartValve hebben we ervoor gezorgd dat wij flexibel zijn met het toepassen van de verschillende onderdelen en hierdoor minder afhankelijk zijn van specifieke leveranciers.’

Verder is de SmartValve zo ontwikkeld dat het voor de installatiebedrijven makkelijk te installeren, in te regelen en te onderhouden is. Als voorbeeld geeft Steven aan dat ‘je de SmartValve kunt inregelen via de SmartValve zelf en via de sensoren.’ Een ander voorbeeld is dat ‘de cartridge makkelijk los te maken is van het kanaal, zodat je makkelijk toegang hebt tot alle intelligentie van het product’. Er is bijna geen onderhoud nodig. Het meest complexe onderhoud moet gepleegd worden aan de dakventilator. Deze heeft een motor en druksensoren. Dat zijn ook de onderdelen die kapot kunnen gaan.

Dit bespaart een enorme hoeveelheid tijd en kosten voor de installatiebedrijven. Verder is het mogelijk om met de SmartValve in oudere appartementen energielabel sprongen te maken. ‘Je kunt op ventilatievlak het best scorende systeem toepassen, want je kunt naar volledig CO2-gestuurd systeem toe,’ zo stelt Steven. ‘Het scoort gewoon even goed als onze MV-box!’

De productontwikkeling van de SmartValve is volgens de productmanager van BUVA gestart om er externe sensoren aan te kunnen koppelen. Hierbij dreef een verandering in de wet- en regelgeving een verandering in de marktvraag aan. Daarna is BUVA met verschillende marktspelers in gesprek gegaan om te bepalen of wij nog andere wijzigingen konden toevoegen.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige iteraties is dat er een losse CO2-sensor en bediening toegepast kan worden. Daarnaast is het inregelen van het product zoveel eenvoudiger geworden. Vervolgens het onderhoud door uitneembare cartridge waardoor je niet de hele SmartValve hoeft open te schroeven. Een laatste voordeel is het serieel menu, waarmee je alles tot achter de komma kunt instellen en instellingen kunt kopiëren. Dit draagt bij aan een snellere installatie met aan lagere kans op fouten. Het is softwarematig gewoon slim bedacht door onze R&D afdeling.

Uiteindelijk heeft de driehoek marktbehoeften, vereiste wet- en regelgeving en BUVA’s interne expertise ertoe geleid dat installatiebedrijven geweldige tijdswinst en kostenbesparingen kunnen boeken door gebruik te maken van de SmartValve.

De SmartValve is uitontwikkeld en is per 1 juni 2022 als 125mm variant leverbaar.

Vraag hier de technische brochure van de SmartValve evolution aan door het invulformulier in te vullen.

Dit artikel is gesponsord door BUVA.

'Steeds moeilijker om aan alle duurzaamheidsnormen te voldoen'

'Steeds moeilijker om aan alle duurzaamheidsnormen te voldoen'

Techniek Nederland vindt dat er risico's kleven aan de voorgestelde aanscherping en uitbreiding van de MPG-norm.

Flinke stijging van overnames installatiebedrijven

Flinke stijging van overnames installatiebedrijven

Het aantal overnames in de bouw- en installatiesector is de laatste jaren flink toegenomen. Vooral installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven zijn...

Vademecum slimme energienetwerken van de toekomst

Vademecum slimme energienetwerken van de toekomst

Het slim kunnen aansturen van thuisbatterijen, zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen biedt kansen voor een lagere energierekening, een...

NPR 9090:2024 DC-installaties voor laagspanning  gepubliceerd

NPR 9090:2024 DC-installaties voor laagspanning gepubliceerd

De Nederlandse praktijkrichtlijn over DC-installaties voor laagspanning is gepubliceerd. De NPR 9090:2024 is van toepassing op het ontwerp en de...

Het laagspanningsnet: welke flexibiliteitsbronnen zijn er?

Het laagspanningsnet: welke flexibiliteitsbronnen zijn er?

Thuis- en buurtbatterijen zijn de bekendste flexibiliteitsbronnen in het laagspanningsnet. Maar er zijn er meer. We zetten ze op een rij.

'DC vergt andere manier van denken'

'DC vergt andere manier van denken'

Gaat gelijkstroom in de loop van de tijd onze oude vertrouwde wisselstroom vervangen? Binnen Techniek Nederland houden experts, verenigd in een...

VanLien/ABB Noodverlichting neemt producten terug voor hergebruik

VanLien/ABB Noodverlichting neemt producten terug voor hergebruik

VanLien/ABB Noodverlichting neemt noodverlichting terug uit de markt voor hergebruik. Dit in samenwerking met keteninitiatief Circolektra.

Greeniuz infraroodpanelen in assortiment Alius

Greeniuz infraroodpanelen in assortiment Alius

Groothandel Alius breidt zijn assortiment uit met infraroodpanelen van de Nederlandse producent Greeniuz.