Rookmelders – een mooie bijvangst voor de e-installateur

Rookmelders – een mooie bijvangst voor de e-installateur

1 juli 2022 lijkt nog ver weg, maar komt snel dichterbij. Op die dag zijn rookmelders verplicht in de bestaande bouw. En dat kan best weleens lucratief zijn voor de installateur. Een blog van Jan Nies, productmanager bij Hemmink over de do’s en don’ts.

De wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) – en ook al in het Bouwbesluit – maakt dat rookmelders straks in de bestaande bouw verplicht worden. Er gaan al langer stemmen op om rookmelders in de bestaande woningen te verplichten. Al met al heeft het vele jaren geduurd voordat de wijziging in de Bbl is doorgevoerd. Het besluit heeft verstrekkende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties die hun hele woningvoorraad straks moeten voorzien van brandmelders.

In de nieuwbouw is het sinds 2003 verplicht om rookmelders te plaatsen. In de bestaande bouw moeten dus straks woningen voor 2003 worden uitgerust met een rookmelder. Corporaties hebben het besluit omarmd, omdat zij een zorgplicht hebben en verantwoordelijk zijn voor hun huurders. Daarnaast zullen veel woningeigenaren overgaan tot het aanschaffen van rookmelders. Grof geschat zijn er in Nederland zo’n 6,5 miljoen woningen waar een rookmelder moet komen te hangen.

Lichtnet

Voor bestaande bouw en nieuwbouw gelden verschillende regels. Rookmelders voor nieuwbouw moeten op het lichtnet worden aangesloten en moeten een back up hebben voor als de stroom uitvalt. Dat is in bestaande woningen niet het geval. Een rookmelder met een batterijgevoede melder volstaat hier.

Soorten batterijen

Het is aan te raden om rookmelders met een 10-jaars lithiumbatterij te nemen. Met een verwisselbare batterij kan het gebeuren dat als die leeg aan het raken is, ‘s nachts afgaat. Want dan is de temperatuur op zijn laagst. Het gebeurt geregeld dat mensen slaapdronken een bezemsteel pakken en zo de rookmelder van het plafond slaan. Of ze daarna dan weer een nieuwe rookmelder plaatsen, is nog maar de vraag. Met een lithiumbatterij heb je dit probleem in ieder geval niet.

Eigenlijk is het nog beter om melders op te hangen in de slaapkamers en in de woonkamer.”

Plaatsing rookmelder

Een veelgebruikte plek voor rookmelders is in de hal en op de overloop. Tegelijkertijd is dit ook de meest gebruikte vluchtroute bij brand. Eigenlijk is het nog beter om ook melders op te hangen in de slaapkamers en in de woonkamer. Daarbij is de plaatsing van de melder van belang. Niet alle plekken zijn even geschikt. Een gulden regel is om een rookmelder nooit in de buurt van een ventilator te plaatsen of boven de verwarming en altijd 50 cm van de wand af te plaatsen.

Verder is een plek als de keuken niet handig voor een rookmelder. Hier is het beter om een hittemelder op te hangen. Dat geldt ook voor een technische ruimte die vaak wat stoffig is, of misschien een beetje vochtig. Dat zijn geen goede condities voor een rookmelder, een hittemelder is dan beter.

Optische melder en combi-melders

Er zijn verschillende melders zoals optische rookmelders die werken met stofcompensatie. Ze werken met een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt. Als er rook in de rookkamer komt dan wordt het licht verstrooid en gaat het alarm af. Een optische melder ziet geen verschil tussen rook en stof. Omdat je rookmelder ook afgaat als er veel stof bij de lichtbron komt, is het belangrijk om deze schoon te houden. Het is sowieso slim als je gaat klussen om een stofkapje over de rookmelder te doen.

Ook combimelders vinden gretig aftrek. Zo kun je een combimelder voor detectie van hitte en koolmonoxide aanschaffen of een multisensormelder voor detectie van hitte en rook. Deze slimme melders meten de temperatuur. Als het warmer wordt dan is de kans groter dat er brand uitbreekt. De melder verlaagt dan automatisch de drempelwaarde.

Levensbelang

Brandmelders zijn er dus in alle soorten en maten en zijn doorgaans goed te betalen. Voor veertig-vijftig euro kan een huizenbezitter al klaar zijn. Voor dat geld heeft hij dan meerdere melders. En vergeet niet dat ze levensreddend zijn. Door het inademen van rook vallen de meeste slachtoffers. Als je slaapt werkt alleen je gehoor. Maakt een elektrisch apparaat kortsluiting en er ontstaat brand dan word je van de rooklucht dus niet wakker. Rookmelders zijn kortom van levensbelang (zie kader).

Bewustzijn

De consumenten zijn zich nog niet echt bewust dat de verplichting in 2022 gaat gelden. Er zijn weliswaar acties van de brandwondenstichting en de brandweer, maar weinig mensen weten hiervan. Daar is een mooie rol voor de installateur weggelegd. Mijn advies is dan ook: ‘Kijk eens omhoog als je bij een klant bent.’ Kijk eens in de gang, hangt er een rookmelder? En als die er hangt, kijk dan gelijk even op de zijkant wanneer die vervangen moet worden.

De kansen zijn groot voor de installateur. Adviseer je klant en wijs hem erop dat de wetgeving gaat veranderen. Zorg ervoor dat je altijd een paar rookmelders in je bus hebt liggen. Het is natuurlijk ook snel verdiend. Dat geldt voor rookmelders bij de consument thuis, maar het kan ook om grotere projecten gaan, bijvoorbeeld bij collectieve verhuurders. Dan kan je opeens als installateur weken of zelfs maanden met een project bezig zijn. Ga als installateur actief klanten werven, het is een prachtig verdienmodel.

Installateurs kunnen bij Hemmink terecht voor trainingen op het gebied van brandmelders. Daarnaast worden hierover geregeld webinars gegeven. Ook isde podcastserie ‘Keten van Brandveiligheid’ te beluisteren.

Stijging fatale woningbranden in 2020
Uit onderzoek van de brandweeracademie blijkt dat er in het afgelopen jaar 31 woningbranden zijn gemeld waarbij 32 mensen zijn overleden. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 waarin 21 fatale woningbranden werden gemeld. In meer dan de helft van de gevallen is de oorzaak van de brand een technisch probleem of verkeerd gebruik van een elektrisch apparaat, of het gaat om roken.

Bron: Brandweeracademie van het Instituut van Fysieke Veiligheid

Dit artikel is gesponsord door Hemmink.

Installatie Journaal mei 2023

In deze editie o.a. Veelgemaakte fouten bij installeren pv-systeem p. 08 Zonnewarmte of pv-panelen? p. 12 Veilig met pv werken p. 14 Waterstofgebruik...

Ode aan de installateur

Er wordt te weinig waardering uitgesproken voor de installateur, vindt Debby Slofstra, country president bij Schneider Electric Nederland.