NEN 1010:2020: Rubriek 532
NEN 1010:2020: een overzicht