NEN 1010:2020: een overzicht

NEN 1010:2020: een overzicht

NEN 1010:2020 werd april 2021 gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NEN 1010:2015? Onder andere daarover gaat het in dit overzichtsartikel.

Wat kwam er zoal kijken bij de totstandkoming van ‘de nieuwe NEN 1010’? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in deze norm? En welke consequenties hebben deze wijzigingen voor de installateur? U leest het in dit overzichtsartikel. Het artikel wordt regelmatig uitgebreid en geüpdatet.

NEN 1010:2020 gepubliceerd

NEN publiceerde april 2021 een herziene versie van NEN 1010: NEN 1010:2020. De ‘nieuwe NEN 1010’ vertegenwoordigt de stand van zaken met betrekking tot de normen HD 60364 en IEC 60364 van 10 oktober 2020. Deze twee internationale normen vormen de basis van NEN 1010. De nieuwe versie van NEN 1010 werd medio april 2021 gepubliceerd.

Terug naar boven

Totstandkoming NEN 1010:2020

Het is voor normontwikkelaars een flinke uitdaging een nieuwe versie van NEN 1010 te ontwikkelen. Begin dit jaar vertelde normcommissielid John van Zweden aan Installatie Journaal over de totstandkoming van de nieuwe NEN 1010.

Terug naar boven

Belangrijkste wijzigingen NEN 1010:2020

Twee volle jaren werkte de normcommissie aan de herziene versie van NEN 1010. Wat zijn eigenlijk de  belangrijkste wijzigingen In NEN 1010: 2020?

Terug naar boven

Rubriek 411 in NEN 1010:2020

Een belangrijke wijziging in NEN 1010 heeft betrekking op Rubriek 411 – Automatische uitschakeling van de voeding. De verwijzingen naar de termen directe aanraking en indirecte aanraking bij respectievelijk basis- en foutbescherming zijn nu definitief losgelaten. En er is nog meer veranderd in Rubriek 411 van NEN 1010.

Terug naar boven

Rubriek 46 in NEN 1010:2020

Een belangrijke wijziging in NEN 1010 heeft betrekking op Rubriek 46- Schakelen en scheiden. Rubriek 46 is een nieuw hoofdstuk in NEN 1010.  De inhoud hiervan komt uit de vroegere rubriek 536 (nu 537).
Terug naar boven

Rubriek 514 in NEN 1010:2020

Een mooi voorbeeld van waar NEN 1010:2020 de term leidingen gebruikt terwijl de eerdere titel Aanduiding van geleiders was is Rubriek 514.

Terug naar boven

Rubriek 532 in NEN 1010:2020

Beveiligingstoestellen tegen het ontstaan van brand, is een nieuwe rubriek in NEN 1010. In vorige NEN 1010 stond deze rubriek aangemerkt als in bewerking. In rubriek 532 komt de toepassing van aardlekschakelaars, lekstroom- en isolatiebewaking (in IT) en toestellen voor vlamboogdetectie (AFDD) ten behoeve van voorkoming van brand aan de orde.
Terug naar boven

Deel 8 van NEN 1010

NEN 1010 is uitgebreid met een nieuw deel. Het nieuwe deel 8 van NEN 1010:2020 behandelt het thema energie-efficiëntie.

Terug naar boven

Het belang van deel 8

De energietransitie wordt een steeds belangrijker onderwerp. Daartom stijgt de behoefte vanuit de markt naar meer normering over thema’s zoals energiemanagement en installaties die zowel energie gebruiken als opwekken. Michael Harlaar van Siemens vertelt waarom hij denkt dat deel 8 van NEN 1010 heel belangrijk wordt.

Terug naar boven

Fedet tekent bezwaar aan

Volgens Fedet leiden bepaalde wijzigingen in NEN 1001 tot een verhoogd risico op onveilige elektrische installaties. Daarom diende de organisatie bezwaren in ter behandeling bij de Beleidscommissie.

Terug naar boven

Marjolein Eilander

Marjolein Eilander

Hoofdredacteur Installatie Journaal

Marjolein Eilander volgt sinds jaar en dag de ontwikkelingen in de elektrotechnische installatiebranche. Ze vindt het fijn partijen dichter bij elkaar te brengen en gelooft in een no-nonsense aanpak.

Normen voor (supra)harmonischen

Normen voor (supra)harmonischen

Bij de vaststelling van normen moet worden gekeken naar zowel de emissie- als de immuniteitsnormen. Met andere woorden, wat mag aan vervuiling worden...

Visuele inspectie: waar moet je allemaal op letten?

Visuele inspectie: waar moet je allemaal op letten?

Waar moet je allemaal op letten bij de visuele inspectie van een elektrotechnische installatie? Lees het in dit artikel.

Overspanningsafleiders ingebouwd bij de hoofdverdeelinrichting om problemen met transiënten te minimaliseren. Bron: Conduct Nederland.

Spanning en stroom: wat is het verschil?

Normaal gesproken zullen spanningen en stromen zich binnen de vooraf bedachte waarden bevinden. We hebben het dan vaak over de nominale spanning, de...

Dynamisch begrenzen van pv-omvormers

Dynamisch begrenzen van pv-omvormers

Dynamisch begrenzen van omvormers is een techniek die wordt gebruikt om het maximale vermogen van pv-omvormers te regelen zodat die niet meer stroom...

Kennis NEN 1010 noodzakelijk voor inspectie elektrische installatie

Kennis NEN 1010 noodzakelijk voor inspectie elektrische installatie

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inspectie is het van belang voldoende informatie over de elektrische installatie te verkrijgen. Maar niet alleen...

Elektrische aansluiting van een warmtepomp

Elektrische aansluiting van een warmtepomp

Hoe sluit je een warmtepomp aan volgens NEN 1010? Waar moet je zoal rekening mee houden?

Van NEN 1010 tot NPR 9090: overzicht normen en richtlijnen laagspanning

Van NEN 1010 tot NPR 9090: overzicht normen en richtlijnen...

De NEN 1010 kunnen we beschouwen als de belangrijkste Nederlandse norm voor elektrische installaties. De NEC 64 normcommissie is verantwoordelijk...

NEN 1010:2020: hoe staat het ervoor?

NEN 1010:2020: hoe staat het ervoor?

In april 2021 publiceerde NEN een herziening van de NEN 1010. Hoe komt het dat NEN 1010:2020 nog altijd niet is overgenomen in het Besluit bouwwerken...